NATURTURE I HJØRRING

Naturture 2017

Tirsdag d. 25/7.
Rubjerg Knude Fyr.
Her besvares alle de spændende spørgsmål om fyret: Falder fyret snart i havet? Hvor kommer sandet fra og hvor er det på vej hen? Gennem små eksperimenter finder vi ud af hvad sandet egentlig består af og hvordan man kan dæmpe sandflugten. Naturvejlederen fortæller om fyrets dramatiske historie, kampen mod sandflugten og dannelsen af det imponerende landskab.
Mødested: P- pladsen ved Fyrvejen
Tid: kl. 10.30-12
Naturvejleder: Jakob Kofoed, Vendsyssel Historiske Museum
Pris: 40,- (børn gratis) (inkl. entre til Rubjerg Knude udstillingen.)
Turtelefon: 30388613

 

Tirsdag d. 25/7.
Tingfindertur til klinten og stranden – familietur
På klinten kan man finde ting fra både stenalderen og jernalderen. I strandkanten kan man finde muslinger , snegle og søstjerner som fortæller os om naturen i havet hvor vi bader. På turen fortælles om landskabet, klinten, kysten, havet og om de ting vi finder.
Mødested: Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd for fyret)
Tid: kl. 13-15
Naturvejleder: Jakob Kofoed, Vendsyssel Historiske Museum
Pris: 40,- (børn gratis) (inkl. entre til Rubjerg Knude udstillingen.)
Turtelefon: 30388613

 

Torsdag den 27/7
Besøg din porre
Der er en stor og moderne landbrugsproduktion i Vendsyssel og den vil vi gerne vise frem.
Nu har du chancen for at se hvordan dine grønsager bliver dyrket. Gårdejer Svenning Christensen viser rundt på grønsagsmarkerne og i væksthuset. På gården er der desuden en del dyr.
Mødested: Den Grønne Vogn, Nydalvej 2, Lønstrup, 9800 Hjørring.
Tid: kl. 14-15.30
Naturvejleder: Jakob Kofoed, Vendsyssel Historiske Museum
Pris: 40,- (børn gratis)
Turtelefon: 30388613

 

Tirsdag d. 1/8.
Rubjerg Knude Fyr.
Her besvares alle de spændende spørgsmål om fyret: Falder fyret snart i havet? Hvor kommer sandet fra og hvor er det på vej hen? Gennem små eksperimenter finder vi ud af hvad sandet egentlig består af og hvordan man kan dæmpe sandflugten. Naturvejlederen fortæller om fyrets dramatiske historie, kampen mod sandflugten og dannelsen af det imponerende landskab.
Mødested: P- pladsen ved Fyrvejen
Tid: kl. 10.30-12
Naturvejleder: Jakob Kofoed, Vendsyssel Historiske Museum
Pris: 40,- (børn gratis) (inkl. entre til Rubjerg Knude udstillingen.)
Turtelefon: 30388613

 

Tirsdag d. 1/8.
Insektsafari – familietur
Bevæbnet med net og fangstglas går vi på insektjagt. Vi prøver at fange nogle af de spændende rovbiller, tæger og sommerfugle som gemmer sig i området. Måske er vi også heldige at se Vortebideren, Danmarks største græshoppe.
Mødested: Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd for fyret)
Tid: kl. 13-15
Naturvejleder: Jakob Kofoed, Vendsyssel Historiske Museum
Pris: 40,- (børn gratis) (inkl. entre til udstilling på Strandfogedgården)
Turtelefon: 30388613

 

Tirsdag d. 8/8.
Rubjerg Knude Fyr.
Her besvares alle de spændende spørgsmål om fyret: Falder fyret snart i havet? Hvor kommer sandet fra og hvor er det på vej hen? Gennem små eksperimenter finder vi ud af hvad sandet egentlig består af og hvordan man kan dæmpe sandflugten. Naturvejlederen fortæller om fyrets dramatiske historie, kampen mod sandflugten og dannelsen af det imponerende landskab.
Mødested: P- pladsen ved Fyrvejen
Tid: kl. 10.30-12
Naturvejleder: Jakob Kofoed, Vendsyssel Historiske Museum
Pris: 40,- (børn gratis) (inkl. entre til Rubjerg Knude udstillingen.)
Turtelefon: 30388613

 

Tirsdag d. 8/8.
Insektsafari – familietur
Bevæbnet med net og fangstglas går vi på insektjagt. Vi prøver at fange nogle af de spændende rovbiller, tæger og sommerfugle som gemmer sig i området. Måske er vi også heldige at se Vortebideren, Danmarks største græshoppe.
Mødested: Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd for fyret)
Tid: kl. 13-15
Naturvejleder: Jakob Kofoed, Vendsyssel Historiske Museum
Pris: 40,- (børn gratis) (inkl. entre til udstilling på Strandfogedgården)
Turtelefon: 30388613

 

Tirsdag d. 8/8
Krydderurter og lægeplanter.
– Gammel overtro, eller?
I museets gamle urtehave, ser vi på krydderurter og lægeplanter. Hvordan troede man de virkede og er der noget om snakken. Det bliver en tur med masser af dufte og smagsindtryk, krydret med facts og røverhistorier.
Tidspunkt:
kl. 19.00-21.00
Mødested:
Vendsyssel Historiske Museum, Museumsgade 5, 9800 Hjørring
Turleder:
Lars Danielsen, Skoletjenesten ved Vendsyssel Historiske Museum

 

Søndag d. 13/8
Høstdag og Jernalderdag i Mosbjerg.
Mødested: Højen, Jerupvejvej 613, Mosbjerg.
Tid: kl. 10
Pris: 40,- (børn gratis)
Arrangør: Vendsyssel Historiske Museum.

 

Torsdag d. 17/8
Fiskeri på Hirtshals Øststrand
-for hele familien
På denne tid af sommeren er strandkanten ofte fuld af fiskeyngel. Vi går på jagt efter småfisk og bunddyr på det lave vand med rejehove, sænkenet og minitrawl. Hør også om hvordan du selv kan være med til at fange og registrere planter og dyr i havet. Grej og redningsvest kan lånes – medbring også gerne eget fiskeudstyr. Børn under 14 skal være ifølge med en voksen.
Tid: 19-21
Mødested: Stranden ved nedkørslen fra Sigurd Espersensvej.
Turleder: Anders Østerby, Skoletjenesten ved Oceanariet. Hjørring Kommune.

 

Lørdag d. 19/8
Svampetur i Tolne skov
Vi traver med kurven i hånd ud for at samle svampe i skoven. Vi prøver at sætte navne på nogle af svampene og håber at der er gode spisesvampe iblandt.
Mødested: Dalgården, Tolnevej 51, Tolne
Tid: kl. 13.30-16
Svampeguide: Henning Christensen, Svampekundskabens fremme.
Arrangør: DN Hjørring
Pris: Gratis

 

Søndag d. 20/8
Rubjerg Knude løbet
Løbeture og vandretur.
Vandretur fra Strandfogedgården kl. 11.30
Læs mere på: rubjergknudeloebet.dk
Start: I Hundelev kl. 10

 

Tirsdag d. 22/8
Oplev naturen fra en hestevogn
Turen går fra Strandfogedgården og op ad Fyrvejen til Rubjerg Knude fyr. Undervejs fortælles om områdets natur, klitplantagen, sandflugten, havtornekrattet. Der bliver mulighed for at trave rundt ved fyret, hvor der fortælles om fyrets historie. Herfra går turen tilbage til startsted.
Mødested: Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd for fyret)
Tid: kl. 13-15
Naturvejleder: Jakob Kofoed, Vendsyssel Historiske Museum
Pris: 100,- (børn u. 11/halv pris) (inkl. entre til Rubjerg Knude udstillingen.)
Tilmelding: 30388613

 

Tirsdag d. 22/8
Sporet ved Odden.
Oplev det nye Spor i Mygdal og den genetablerede Odden Møllesø. På en vandretur fortælles om fuglene, skoven og det gamle kulturmiljø. Sporet går gennem det gamle herregårdslandskab omkring Odden med gammel løvskov og eng. Vi Tag aftenkaffen med.
Mødested: Herregården Odden, Oddenvej 31, Mygdal
Tid: 19
Pris: gratis
Arrangør: Stigruppen i Bjergby – Mygdal og naturvejleder Jakob Kofoed, Vendsyssel Historiske Museum.

 

Lørdag 26/8
Bjesk – tur
Denne kryddersnaps er vendelboernes foretrukne drik til både hverdag og fest. På en tur i klitten omkring Strandfogedgården skal vi sammen finde de planter som er velegnede til bjeskfremstilling. Der fortælles om hvordan man selv kan fremstille bjesk og der vil på strandfogedgården være en lille udstilling om bjesk.
Mødested: Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd for fyret)
Tid: kl. 10-13
Naturvejleder: Jakob Kofoed, Vendsyssel Historiske Museum
Pris: 40,- (børn gratis) (inkl. entre til Rubjerg Knude udstillingen.)
Turtelefon: 30388613

 

Søndag d. 27/8
Ny natur
Kan man lave en mark om til indlandsklitter?

Den Danske Naturfond har givet 1,5 mio. til at skabe natur tæt ved Skallerup Indlandsklitter.
Kom og hør om projektet, der skal skabe nye levesteder for de sjældne planter og dyr i indlandsklitterne.
Tid: kl. 13 -15.
Mødested: Rastepladsen på Nørlev Strandvej midt i indlandsklitterne.
Turleder: Naturvejleder Laus Gro-Nielsen, Team Natur, Hjørring Kommune

 

Tirsdag d. 29/8
Flagermus og pindsvin
-om at flyve og æde i mørke
Denne aften handler det om nogle af de insektædende pattedyr. Vi starter med at besøge Tine Deth Christiansen, der driver Pindsvinehjælp Nordjylland. Tine vil fortælle om arbejdet med at pleje de indbragte pindsvin og give gode råd til, hvordan haveejere kan gøre haven mere pindsvinevenlig. Herefter kører vi tur til Uggerby Å, hvor vi kigger efter flagermus langs med åen og engene øst for Sindal. Bo Storm vil fortælle om dyrene og deres biologi. Ved hjælp af flagermus-detektorer kan vi forhåbentlig også finde nogle efter mørkets frembrud.
Mødested: For enden af Friggsvej (parkering langs Friggsvej)
Tid:19.30- 22
Turleder: Anders Østerby, Skoletjenesten ved Oceanariet, og naturvejleder Bo Storm, Frederikshavn. Hjørring Kommune.

 

Søndag d. 10/9
Naturens dag.
– for hele familien
Denne dag vil den rige og varierede natur på landskabsmuseet være i fokus. Der er allerede registreret en lang række arter i området og nogle af dem prøver vi at vise frem. Men kom og vær med til at finde flere arter, jo flere øjne der ser jo mere finder vi!

Blomstertur kl. 10-12: Vi vandrer en tur i blomsterfloret der er blandt kommunens mest mangfoldige. Hør om hvad planterne fortæller os om naturens kvalitet, men også om hvordan de kan bruges til snaps, mad og hudpleje.
Turleder: Karin Krogstrup, Hjørring kommune
Svampetur kl. 10-12: Vi traver med kurven i hånd ud for at samle svampe i området. Vi prøver at sætte navne på nogle af svampene og håber at der er gode spisesvampe iblandt. Turleder: Jakob Kofoed
Insektsafari kl. 10-12: Turen er tilrettelagt specielt for børnefamilier. Med specielle lokkemidler og fælder fanger vi biller og sommerfugle. Her kan du opleve den store mangfoldighed, som naturen har udviklet. Turleder: Hugo Kristensen og Anders Østerby.
Bioblitz kl. 12-14: Gennemgang af dagens fund.

Arrangør: Skoletjenesten, DOF- Hjørring, DN- Hjørring, VHM og Hjørring Kommune.
Tidspunkt: 10.00-14.00
Mødested: Landskabs og Landbrugsmuseet i Mosbjerg, Jerupvej 613, 9870 Sindal

 

Mand. d. 11/9 – ons. d. 13/9
Natur/Kultur feriepakke

 

Lørdag d. 16/9
Sort Sol over Kærsgård Strand
Oplev stærene gå til ro
Hvis vi er heldige, kan vi opleve store flokke af stære samles over tagrørene og danne sort sol om end i mindre målestok end i marsken. Herudover er der gode chancer for at se andre af rørskovens fugle.  Turen går til Åslyngen, hvor rørskoven vokser omkring den afsnørede del af Liver Å. Undervejs fortælles der om stærenes liv og levned, inden solen går ned kl. 19.36.
Turen er 2 km lang og går igennem ujævnt terræn. Medbring gerne varmt tøj og varme drikke.
Mødested: P-pladsen for enden af Kærsgård Strandvej
Tidspunkt: kl. 18.30-20.00
Turledere: Knud Mikkelsen og naturvejleder Laus Gro-Nielsen, Team Natur, Hjørring Kommune

 

Søndag d. 17/9
Geologiens dag på Rubjerg Knude
På denne dag fortælles om geologien ved Rubjerg Knude samt om det store drama   med fyret.
Få svarene på spørgsmålene: Hvor kommer sandet fra? Hvor er sandet på vej hen? Bliver der mere sand? Falder fyret snart i havet?
Program:
10-12 Der fortælles om geologien og udviklingen i området. (gratis)
13-15 Tur i området gennem den spændende natur og ad Grønne Rende ned på stranden hvor geologien præsenteres. (Ikke for gangbesværede)
Mødested: P- pladsen ved Fyrvejen, (Følg skilte herfra)
Tid: kl. 10-12 samt kl. 13-15
Pris: 40,- (børn gratis)
Turtelefon: 30388613
Arrangør: Naturvejleder Jakob Kofoed, Vendsyssel Historiske Museum.

 

Onsdag d. 20/9
Årstidens suppe over bål
– Vi laver suppe af de ting, der kan findes i naturen og i køkkenhaven
Arrangementet starter med indsamling af svampe, urter og grøntsager fra naturen og
husmandsstedets køkkenhave. Herefter starter vi bål op og klargør kød og grøntsager, der kommes i den store suppegryde. Mens suppen koger, er der mulighed for at lege gamle lege, snitte i en pind eller lignende. Til slut nydes den forhåbentlig velsmagende suppe.
Husk udetøj – vi er udenfor og i udendørs værkstedshytter hele tiden.
Mødested: Landskabs og Landbrugsmuseet i Mosbjerg, Jerupvej 613, 9870 Sindal
Tidspunkt: kl. 15.30-18.30
Arrangør: Niels Staun, Skoletjenesten ved VHM og Hjørring Kommune

 

Lørdag d. 14/10
Sort Sol over Kærsgård Strand
Oplev stærene gå til ro
Hvis vi er heldige, kan vi opleve store flokke af stære samles over tagrørene og danne sort sol om end i mindre målestok end i marsken. Herudover er der gode chancer for at se andre af rørskovens fugle.  Turen går til Åslyngen, hvor rørskoven vokser omkring den afsnørede del af Liver Å. Undervejs fortælles der om stærenes liv og levned, inden solen går ned kl. 18.19.
Turen er 2 km lang og går igennem ujævnt terræn. Medbring gerne varmt tøj og varme drikke.
Mødested: P-pladsen for enden af Kærsgård Strandvej
Tidspunkt: kl. 17.00-18.30
Turledere: Knud Mikkelsen og naturvejleder Laus Gro-Nielsen, Team Natur, Hjørring Kommune

 

Søndag d. 15/10
Æblets Dag
Besøg en æbleplantage nær Hjørring
Frugtavler Leif Urban viser rundt i hans æbleplantage og fortæller om de enkelte æblesorter.
Der vil blive mulighed for: Pluk selv æbler
Web: Lykkesholmæbler.dk
Hvor: Øster Thirupvej 91, 9800 Hjørring
Tid:14-16
Pris: . 40 kr. Børn gratis.
Arrangør: Plantageejer Leif Urban og Naturvejleder Jakob Kofoed, VHM.

 

Onsdag 18/10
Kartoffeldag
Mødested: Højen, Jerupvejvej 613, Mosbjerg.
Tid: kl. 10
Pris: 40,- (børn gratis)
Arrangør: Vendsyssel Historiske Museum.

 

Lørdag d. 28/10
Skovrejsning
Ny skov i Hjørring
I Højene i Hjørrings nordlige ende ved Vellingshøjvej, plantes der 70 ha ny bynær skov. På en vandretur gennem området fortælles der om trævalg, til den nye skov samt om nye stier og øvrige planlagte faciliteter. Der vil være et særligt fokus på naturen i området og på hvordan den kan udvikles.
Mødested: Højene Skole. Parkeringspladsen
Tidspunkt: 14.00-16.00
Arrangør:
Hjørring Kommune, Naturstyrelsen og Naturvejleder Jakob Kofoed, VHM

 

Lørdag d. 4/11
Skovrejsning
Ny skov ved Sindal
Slotved Skov bliver udvidet fra 46 ha til 142 ha. På en vandretur gennem området fortælles der om trævalg, til den nye skov, samt om nye stier og øvrige planlagte faciliteter. Der vil være et særligt fokus på naturen i området og på hvordan den kan udvikles. En del af turen vil gå gennem dyrehaven og måske kan vi se nogle af dådyrene.
Mødested: Ppladsen i Slotved Skov, Astrupvej, 9870 Sindal
Tidspunkt: kl. 14.00-16.00
Arrangør: Naturstyrelsen, Naturvejleder Jakob Kofoed, VHM og Hjørring Kommune.

 

Lørdag d. 4/11
Laksetrappen og Vandstær
-liv ved Uggerby å
Vi ser på fisketrappen og dens muligheder og begrænsninger. Er vi heldige, ser vi fiskene springe i trappen. Måske kommer isfuglen og vandstæren forbi. Derefter går vi en kort tur til Vangen Bæk, hvor vi elektrofisker på gydepladserne og ser, hvad årets gydninger har givet af nye fisk.
Mødested:
P-pladsen ved Bindslev Gl. Elværk
Tidspunkt:
kl. 14.00-16.00
Arrangør:
Grøn guide Carsten Bregnhøj, Hjørring Kommune

 

Onsdag d. 29/11
Julepileflet
– Vi fletter julepynt og kranse i frisk pil. Der vil også være mulighed for at lave et fuglefoderbræt i træ og pileflet.
Vi starter med at klippe velegnede flettepil på museets pilemark. Herefter demonstreres forskellige fletteteknikker, der kan anvendes til at vride kranse og flette hjerter osv.
Der vil også være mulighed for at lave et fuglefoderbræt af træstammer og pileflet. Herfra kan fulgene fodres vinteren igennem.
Hvis instruktøren får tid under flettearbejdet, vil der blive tændt et bål og varmet saft til deltagerne.
Husk udetøj. Det foregår udendørs og i en uopvarmet lade.
Mødested: Landskabs og Landbrugsmuseet i Mosbjerg, Jerupvej 613, 9870 Sindal
Tidspunkt: kl. 16.00-19.00
Arrangør: Niels Staun, Skoletjenesten ved VHM og Hjørring Kommune

 

Søndag 17/12
Vintersolhvervs vandring.
Vi vandrer fra Strandfogedgården ud til klinten. Vi håber at solen vil komme frem inden dens nedgang over havet. Hvis det lykkes kan vi opleve de flotte farver og det fantastiske lys på himlen. Ved den yderste klint smages der på en bjesk som har ligget nedgravet her siden sommersolhverv. Turen afsluttes på Strandfogedgården med gløgg og æbleskiver.
Mødested: Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd for fyret)
Tid: kl.14.30
Naturvejleder: Jakob Kofoed, Vendsyssel Historiske Museum
Pris: 40,- (børn gratis)
Turtelefon: 30388613

 

Onsdag d. 27/12
Fyraftenstur
På denne dag er det 117 år siden at fyret blev tændt for første gang. Vær med til
At fejre fyret og hør dets dramatiske historie. Turen afsluttes i klitgryden nord
for fyret, hvor vi serverer varm suppe.
Medbring varmt tøj, varme drikke og gerne en lanterne eller flagermuslygte.
Mødested: P-pladsen ved Rubjerg Knude Fyr, Fyrvejen.
Tidspunkt: Onsdag den 27. december kl. 15-17
Turtelefon: 30388613
Naturvejleder: Jakob Kofoed fra Vendsyssel Historiske Museum.