NATURTURE I HJØRRING

Naturture 2018

Onsdag d. 13/6
Kystsikring ved Lønstrup
-hvad gør kommunen og hvilken natur er her?
Havet nedbryder kysten ved Lønstrup. I en periode på ca. 200 år rykkede kysten hvert år i gennemsnit 1,3m tilbage. Efter en voldsom storm i 1981 kom havet helt ind til redningshuset, og herefter begyndte man at kystsikre.
Specialkonsulent Thomas Lomholt fra Hjørring Kommune vil på en vandretur fortælle om hvor, hvordan og hvorfor der kystsikres og ikke kystsikres. Naturvejleder Jakob Kofoed vil undervejs fortælle om klintens tilblivelse, planter og dyr.
På en anden tur d. 30/5 er der et særligt fokus på geologien.
Mødested: Bådepladsen i Lønstrup
Tid: Onsdag d. 13/6, kl. 17:00-ca. 18:30
Turledere: Specialkonsulent Thomas Lomholt, Hjørring Kommune og naturvejleder Jakob Kofoed, Vendsyssel Historiske Museum

 

Søndag d. 17. Juni
Vildeblomsters dag
Læs mere her:
vildeblomstersdag.dk

 

Søndag d. 17. Juni
Vildeblomsters dag ved Uggerby Å, udløbet
Tag med på vandring gennem storslået natur, rig på overdrev og enge. Af arter vi vil opleve i blomstring kan nævnes nogle af klitoverdrevet grønklitttens farverigeste som Nikkende Kobjælde, Blodrød Storkenæb, Sand-Frøstjerne, Alm. Mælkeurt og den i Vendsyssel sjældne Tyndakset Gøgeurt.Turen udbydes i samarbejde med DN
Medbring: Forfriskning
Mødested: Uggerby Ås udløb. Ad Bettevej, – Hængebrovej
Tid: 11-13
Turleder: Botaniker Flemming Thorning-Lund og Birthe Christensen fra DN

 

Søndag d. 17. Juni
De Vilde Blomsters dag ved Liver Å.
Turen foregår i det kuperede klitterræn med fugtige lavninger mellem Tornby Klitplantage og den yderste klitrække ved Liver Ås gamle åslynge. Her er et stort udvalg af både karakteristiske og sjældne planter. Bl.a. Orkidéer.
Turen udbydes i samarbejde med Naturstyrelsen
Medbring:gummistøvler og forfriskning
Mødested:P-pladsen for enden af Rævskærvej i Tornby Klitplantage
Tid:12.30 – 14.30
Turledere:Botaniker Erik Hammer og naturvejleder Torben Stæhr

 

Søndag d. 17. juni
Øststranden omkring Sankt Hans
Kom med og oplev plante- og dyrelivet ved Hirtshals Øststrand ved midsommertid, hvor fuglene har unger og klitblomsterne står i fuld flor. Vi går også på jagt efter nogle af områdets dagsommerfugle. Måske er vi heldige at finde sortbrun blåfugl – den ses flyve i nogle få uger omkring Sant Hans og findes kun langs kysten mellem Tornby og Skiveren. Vi kan i hvert fald finde blodrød storkenæb, som er den plante, som den sortbrune blåfugls larve lever af. Undervejs snakker vi om, hvad man selv kan gøre for at hjælpe klitområdernes ellers trængte sommerfugle. Ved strandsøerne kigger vi efter vandfugle, strandtudser og nogle af de mange guldsmede, der findes her. På stranden er der chance for at finde både stor og lille præstekrave med små dununger – samtidig med at andre vadefugle nord fra har startet trækket sydover.
Turen varer 2 timer og er på 3-4 kilometer.
Mødested: Parkeringspladsen ved Sigurd Espersens vej lige ovenfor stranden
Tid: kl.10.
Arrangør: Anders Østerby, Nordsøen Skoletjeneste og er en af Hjørring Kommunes naturture i 2018.

 

Tirsdag d. 19. juni.
Skovrejsning
Ny skov ved Sindal
Slotved Skov er udvidet fra 46 ha til 202 ha. I dyrehaven er der udsat krondyr. På en vandretur gennem området fortælles der om trævalg til den nye skov, samt om nye stier og øvrige planlagte faciliteter. Der vil være et særligt fokus på naturen i området og på hvordan den kan udvikles. Vi håber at se både krondyr og dådyr.
Alle er velkommen.
Se turkort her.
Læs mere om skoven her:

Mødested: P-plads, Slotvedskov, Astrupvej/ Danmarksgade
Tid: 19.00
Arrangør: Stigruppen Bjergby/ Mygdal og naturvejleder Jakob Kofoed, VHM.

 

Onsdag d. 20. Juni
Solhvervsvandring
Få dage før solhverv vandrer vi, fra Strandfogedgården og ud til kystklinten hvor vi sammen kan opleve landskabet svøbt i det smukke aftenlys, og at solskiven forsvinder under horisonten kl. 22.22, efter mere end 18 timers vandring over himlen. Her fortælles om solhverv, tusmørke og lyse nætter m.m. Der vil blive nedgravet en flaske bjesk som er tilsat urter indsamlet på turen. Bjesken kan smages ved vintersolhverv.
Mødested: Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd for fyret)
Tid: kl. 20.30- 23 (Medbring gerne aftenkaffen mm.)
Pris: 50,- (børn gratis) (inkl. entre til Rubjerg Knude udstillingen.)
Turtelefon: 30388613
Arrangør: Naturvejleder Jakob Kofoed, Vendsyssel Historiske Museum.

 

Lørdag d. 30. juni
Åbning af Strandfogedgården
Åben:
kl. 11-17
30/6-31/8, lukket mandag
01/9-30/9, kun åben tirsdag og torsdag.
Efterårsferie. Åben søndag d.14/10 til og med torsdag d.18/10
Entré: 30,- (børn u.18 gratis)

 

Tirsdag d. 3/7.
Rubjerg Knude Fyr.
Her besvares alle de spændende spørgsmål om fyret: Falder fyret snart i havet? Hvor kommer sandet fra og hvor er det på vej hen? Gennem små eksperimenter finder vi ud af hvad sandet egentlig består af og hvordan man kan dæmpe sandflugten. Naturvejlederen fortæller om fyrets dramatiske historie, kampen mod sandflugten og dannelsen af det imponerende landskab.
Mødested: P- pladsen ved Fyrvejen
Tid: kl. 10.30-12
Pris: 50,- (børn gratis)
Turtelefon: 30388613
Arrangør: Jakob Kofoed, Naturvejleder

 

Tirsdag d. 3/7.
Tingfindertur til klinten og stranden – familietur
På klinten kan man finde ting fra både stenalderen og jernalderen. I strandkanten kan man finde muslinger , snegle og søstjerner som fortæller os om naturen i havet hvor vi bader. På turen fortælles om landskabet, klinten, kysten, havet og om de ting vi finder.
Mødested: Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd for fyret)
Tid: kl. 13-15
Naturvejleder: Jakob Kofoed, Vendsyssel Historiske Museum
Pris: 50,- (børn gratis) (inkl. entre til Rubjerg Knude udstillingen.)
Turtelefon: 30388613

 

Tirsdag d. 10/7.
Rubjerg Knude Fyr.
Her besvares alle de spændende spørgsmål om fyret: Falder fyret snart i havet? Hvor kommer sandet fra og hvor er det på vej hen? Gennem små eksperimenter finder vi ud af hvad sandet egentlig består af og hvordan man kan dæmpe sandflugten. Naturvejlederen fortæller om fyrets dramatiske historie, kampen mod sandflugten og dannelsen af det imponerende landskab.
Mødested: P- pladsen ved Fyrvejen
Tid: kl. 10.30-12
Pris: 50,- (børn gratis)
Turtelefon: 30388613
Arrangør: Jakob Kofoed, Naturvejleder

 

Tirsdag d. 10/7.
Tingfindertur til klinten og stranden – familietur
På klinten kan man finde ting fra både stenalderen og jernalderen. I strandkanten kan man finde muslinger , snegle og søstjerner som fortæller os om naturen i havet hvor vi bader. På turen fortælles om landskabet, klinten, kysten, havet og om de ting vi finder.
Mødested: Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd for fyret)
Tid: kl. 13-15
Naturvejleder: Jakob Kofoed, Vendsyssel Historiske Museum
Pris: 50,- (børn gratis) (inkl. entre til Rubjerg Knude udstillingen.)
Turtelefon: 30388613

 

Torsdag d. 12/7.
Fangst i strandkanten og bålfisk
Hele eftermiddagen kommer til at stå i fiskens tegn på Lønstrup Strand.
Der kan du låne et rejestrygenet og med det i hånd kan du fange rejer og småfisk. Herudover fanger vi nok nogle krabber. Fangsten samles i et lille akvarium.
Der laves et glødebål på stranden hvor der tilberedes fisk. Desuden ryges fisk og laves fiskesuppe. Redningshuset med udstilling af gamle fiskeredskaber vil være åben.
Mødested: Bådepladsen i Lønstrup
Medbring: Badetøj og drikkevarer, kaffe/te.
Tid: kl. 14-18
Arrangør: Lønstrup Fiskeriforening og naturvejlederne Jakob Kofoed, Vendsyssel Historiske Museum samt Per Nielsen skoletjenesten.

 

Tirsdag d. 17/7.
Rubjerg Knude Fyr.
Her besvares alle de spændende spørgsmål om fyret: Falder fyret snart i havet? Hvor kommer sandet fra og hvor er det på vej hen? Gennem små eksperimenter finder vi ud af hvad sandet egentlig består af og hvordan man kan dæmpe sandflugten. Naturvejlederen fortæller om fyrets dramatiske historie, kampen mod sandflugten og dannelsen af det imponerende landskab.
Mødested: P- pladsen ved Fyrvejen
Tid: kl. 10.30-12
Pris: 50,- (børn gratis)
Turtelefon: 30388613
Arrangør: Jakob Kofoed, Naturvejleder

 

Tirsdag d. 17/7.
Insektsafari – familietur
Bevæbnet med net og fangstglas går vi på insektjagt. Vi prøver at fange nogle af de spændende rovbiller, tæger og sommerfugle som gemmer sig i området. Måske er vi også heldige at se Vortebideren, Danmarks største græshoppe.
Mødested: Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd for fyret)
Tid: kl. 13-15
Naturvejleder: Jakob Kofoed, Vendsyssel Historiske Museum
Pris: 50,- (børn gratis) (inkl. entre til udstilling på Strandfogedgården)
Turtelefon: 30388613

 

 

Torsdag den 19/7
Besøg din porre
Der er en stor og moderne landbrugsproduktion i Vendsyssel og den vil vi gerne vise frem.
Nu har du chancen for at se hvordan dine grønsager bliver dyrket. Gårdejer Svenning Christensen viser rundt på grønsagsmarkerne og i væksthuset.
På gården er der desuden en del dyr.
Mødested: Den Grønne Vogn, Nydalvej 2, Lønstrup, 9800 Hjørring.
Tid: kl. 14-15.30
Naturvejleder: Jakob Kofoed, Vendsyssel Historiske Museum
Pris: 50,- (børn gratis)

 

Tirsdag d. 7/8
Rubjerg Knude Fyr.
Her besvares alle de spændende spørgsmål om fyret: Falder fyret snart i havet? Hvor kommer sandet fra og hvor er det på vej hen? Gennem små eksperimenter finder vi ud af hvad sandet egentlig består af og hvordan man kan dæmpe sandflugten. Naturvejlederen fortæller om fyrets dramatiske historie, kampen mod sandflugten og dannelsen af det imponerende landskab.
Mødested: P- pladsen ved Fyrvejen
Tid: kl. 10.30-12
Pris: 50,- (børn gratis)
Turtelefon: 30388613
Arrangør: Jakob Kofoed, Naturvejleder

 

 

Tirsdag d. 7/8
Oplev naturen fra en hestevogn
Turen går fra Strandfogedgården og op ad Fyrvejen til Rubjerg Knude fyr. Undervejs fortælles om områdets natur, klitplantagen, sandflugten, havtornekrattet. Der bliver mulighed for at trave rundt ved fyret, hvor der fortælles om fyrets historie. Herfra går turen tilbage til startsted.
Mødested: Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd for fyret)
Tid: kl. 13-15
Naturvejleder: Jakob Kofoed, Vendsyssel Historiske Museum
Pris: 100,- (børn u. 11/halv pris) (inkl. entre til Rubjerg Knude udstillingen.)
Tilmelding: mail til: jkn@vhm.dk eller på 30388613

 

Tirsdag d. 7/8
Krydderurter og lægeplanter.
– Gammel overtro, eller?
I museets gamle urtehave, ser vi på krydderurter og lægeplanter. Hvordan troede man de virkede og er der noget om snakken. Det bliver en tur med masser af dufte og smagsindtryk, krydret med facts og røverhistorier.
Tidspunkt: kl. 19.00-21.00
Pris: 50 kr.
Mødested: Vendsyssel Historiske Museum, Museumsgade 5, 9800 Hjørring
Turleder:
 Lars Danielsen, Skoletjenesten ved Vendsyssel Historiske Museum

 

Søndag d. 12. august
Høstdag og Jernalderdag i Mosbjerg.
Mødested:
Højen, Jerupvejvej 613, Mosbjerg.
Tid: kl. 10
Pris: 50,- (børn gratis)
Arrangør: Vendsyssel Historiske Museum.

 

Tirsdag d. 14/8.
Rubjerg Knude Fyr.
Her besvares alle de spændende spørgsmål om fyret: Falder fyret snart i havet? Hvor kommer sandet fra og hvor er det på vej hen? Gennem små eksperimenter finder vi ud af hvad sandet egentlig består af og hvordan man kan dæmpe sandflugten. Naturvejlederen fortæller om fyrets dramatiske historie, kampen mod sandflugten og dannelsen af det imponerende landskab.
Mødested: P- pladsen ved Fyrvejen
Tid: kl. 10.30-12
Pris: 50,- (børn gratis)
Turtelefon: 30388613
Arrangør: Jakob Kofoed, Naturvejleder

 

 

Lørdag d. 18/8
Svampetur i Tolne skov
Vi traver med kurven i hånd ud for at samle svampe i skoven. Vi prøver at sætte navne på nogle af svampene og håber at der er gode spisesvampe iblandt.
Mødested: Dalgården, Tolnevej 51, Tolne
Tid: kl. 13.30-16
Svampeguide: Henning Christensen, Svampekundskabens fremme.
Arrangør: DN Hjørring
Pris: Gratis

 

Søndag d. 19/8
Rubjerg Knude løbet
Løbeture og vandretur.
Vandretur fra Strandfogedgården kl. 11.30
Læs mere på: rubjergknudeloebet.dk
Start: I Hundelev kl. 10

 

 

Tirsdag d. 21.august.
Tur i Baggesvogn skov.

Jakob Koefoed har lovet at gå forrest på en travetur i skovene omkring Baggesvogn. Der vil også blive fortalt om gårdens historie.
Alle er velkommen.
Mødested: Baggesvognvej 499, Sindal
Tid: 19.00
Arrangør: Stigruppen Bjergby/ Mygdal og naturvejleder Jakob Kofoed.

 

 

Torsdag d. 30/8
Ny skov ved Sindal
Slotved Skov er blevet udvidet fra 46 ha til 202 ha. Dyrehaven er blevet udvidet og der er udsat krondyr. På en vandretur gennem området fortælles der om trævalg, til den nye skov, samt om nye stier og øvrige faciliteter. Der vil være et særligt fokus på naturen i området og på hvordan den kan udvikles. En del af turen vil gå gennem dyrehaven og måske kan vi se nogle af dådyrene og de nye udsatte krondyr.
Se turkort her.
Læs mere om skoven her:
Mødested: Den ny Pplads på Astrupvej, (nær præstegården)
Tidspunkt: kl. 19
Arrangør: Helene Overby, Naturstyrelsen og Jakob Kofoed, naturvejleder på VHM.

 

Søndag d. 9. september
Naturens dag.
– for hele familien
Denne dag vil den rige og varierede natur på landskabsmuseet være i fokus. Der er allerede registreret en lang række arter i området og nogle af dem prøver vi at vise frem. Men kom og vær med til at finde flere arter, jo flere øjne der ser jo mere finder vi!

Blomsterturkl. 10-12: Vi vandrer en tur i blomsterfloret, der er blandt kommunens mest mangfoldige. Hør om hvad planterne fortæller os om naturens kvalitet, men også om hvordan de og naturen generelt kan bidrage til vor ernæring og sundhed.
Turleder: Karin Krogstrup, Hjørring kommune
Svampetur kl. 10-12: Vi traver med kurven i hånd ud for at samle svampe i området. Vi prøver at sætte navne på nogle af svampene og håber at der er gode spisesvampe iblandt. Turleder: Jakob Kofoed
Bioblitz kl. 12-14: Gennemgang af dagens fund.

Arrangør: DN- Hjørring, VHM og Hjørring Kommune.
Tidspunkt:10.00-14.00
Mødested:Landskabs og Landbrugsmuseet i Mosbjerg, Jerupvej 613, 9870 Sindal

 

 

Søndag d. 16/9
Geologiens dag på Rubjerg Knude
På denne dag fortælles om geologien ved Rubjerg Knude samt om det store drama   med fyret.
Få svarene på spørgsmålene: Hvor kommer sandet fra? Hvor er sandet på vej hen? Bliver der mere sand? Falder fyret snart i havet?
Program:
10-12 Der fortælles om geologien og udviklingen i området. (gratis)
13-15 Tur i området gennem den spændende natur og ad Grønne Rende ned på stranden hvor geologien præsenteres.(pris: 50 kr)
(Tur ikke for gangbesværede)
Mødested: P- pladsen ved Fyrvejen, (Følg skilte herfra)
Tid: kl. 10-12 samt kl. 13-15
Pris: 50,- (børn gratis)
Turtelefon: 30388613
Arrangør: Naturvejleder Jakob Kofoed, Vendsyssel Historiske Museum.

 

Søndag d. 30/9
Æbledag
Besøg en æbleplantage nær Hjørring
Frugtavler Leif Urban viser rundt i hans æbleplantage og fortæller om de enkelte æblesorter.
Der vil blive mulighed for: Pluk selv æbler
Web: Lykkesholmæbler.dk
Hvor: Øster Thirupvej 91, 9800 Hjørring
Tid: 14-16
Pris:
Gratis
Arrangør:
Plantageejer Leif Urban og Naturvejleder Jakob Kofoed, VHM.

 

Søndag d. 7/10
Æbledag
Besøg en æbleplantage nær Hjørring
Frugtavler Leif Urban viser rundt i hans æbleplantage og fortæller om de enkelte æblesorter.
Der vil blive mulighed for: Pluk selv æbler
Web: Lykkesholmæbler.dk
Hvor: Øster Thirupvej 91, 9800 Hjørring
Tid: 14-16
Pris:
Gratis
Arrangør:
Plantageejer Leif Urban og Naturvejleder Jakob Kofoed, VHM.

 

Søndag d. 14/10
Oktobervandring ved havet.
Turen går fra Strandfogedgården, forbi Rubjerg Gl. Kirkegård og videre ud i klitten. Undervejs fortælles om områdets natur, klitplantagen, sandflugten og havtornekrattet.
Mødested: Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd for fyret)
Tid: kl. 10-12
Naturvejleder: Jakob Kofoed, Vendsyssel Historiske Museum
Pris: 50 kr. (børn gratis) (inkl. entre til Rubjerg Knude udstillingen.)

 

Søndag d. 14/10
Æbledag
Besøg en æbleplantage nær Hjørring
Frugtavler Leif Urban viser rundt i hans æbleplantage og fortæller om de enkelte æblesorter.
Der vil blive mulighed for: Pluk selv æbler
Web: Lykkesholmæbler.dk
Hvor: Øster Thirupvej 91, 9800 Hjørring
Tid: 14-16
Pris:
Gratis
Arrangør:
Plantageejer Leif Urban og Naturvejleder Jakob Kofoed, VHM.

 

Onsdag 17/10
Kartoffeldag
Mødested:
Højen, Jerupvejvej 613, Mosbjerg.
Tid: kl. 10
Pris: 50,- (børn gratis)
Arrangør: Vendsyssel Historiske Museum.

 

Søndag 16/12
Vintersolhvervs vandring.
Vi vandrer fra Strandfogedgården ud til klinten. Vi håber at solen vil komme frem inden dens nedgang over havet. Hvis det lykkes kan vi opleve de flotte farver og det fantastiske lys på himlen. Ved den yderste klint smages der på en bjesk som har ligget nedgravet her siden sommersolhverv. Turen afsluttes på Strandfogedgården med gløgg og æbleskiver.
Mødested: Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd for fyret)
Tid: kl.14.30
Naturvejleder: Jakob Kofoed, Vendsyssel Historiske Museum
Pris: 50,- (børn gratis)
Turtelefon: 30388613

 

Torsdag d. 27/12
Fyraftenstur
På denne dag er det 118 år siden at fyret blev tændt for første gang. Vær med til
At fejre fyret og hør dets dramatiske historie. Turen afsluttes i klitgryden nord
for fyret, hvor vi serverer varm suppe.
Medbring gerne en lanterne eller flagermuslygte.
Mødested: P-pladsen ved Rubjerg Knude Fyr, Fyrvejen.
Tidspunkt: Torsdag d. 27. December, kl. 15-17
Pris: 50,- (børn gratis) Inkl. suppe
Turtelefon: 30388613
Naturvejleder: Jakob Kofoed fra Vendsyssel Historiske Museum.